O nas

   Odwiedziłeś stronę Związku Zawodowego Maszynistów Metra Warszawskiego. Strona ta powstała aby każdy członek naszego Związku miał możliwość zapoznać się z działaniami Związku i przekazywać nam swoje opinie.

   Nasz związek powstał w 2010 roku. Do końca 2016 roku zrzeszał tylko maszynistów metra. Stąd jego nazwa, nawiązująca do historii. Na chwilę obecną jest otwarty dla wszystkich pracowników.

   Jesteśmy największą organizacją związkową w Metrze Warszawskim i tym samym silnym partnerem społecznym, będącym także stroną Układu Zbiorowego. Działania nasze charakteryzują się dbałością o dobro wszystkich pracowników (nie tylko członków Związku).

   W swoich działaniach chcemy kierować się odpowiedzialnością za losy załogi i zakładu pracy. Najważniejszy dla nas jest szerokorozumiany interes wszystkich pracowników Firmy przy jednoczesnej odpowiedzialności za jej sprawne i płynne funkcjonowanie.

   Zapraszamy do współpracy. Twój głos jest dla nas ważny – tylko zjednoczeni możemy osiągać coraz więcej. Także dla Ciebie!